Reklama
www.sky4fly.net
A A A

Warunki techniczne do wykonania i odbioru robót betonowych

Zaprojektowany skład mieszanki betonowej powinien gwarantować uzyskanie zało­żonej wytrzymałości betonu. Projekt składu mieszanki betonowej powinien zawierać, licząc na l m' betonu: ilość kruszywa z uwzględnieniem jakości. markę i ilość cementu. ilość wody zarobowej. Ponadto w projekcie należy podać: konsystencję masy betonowej, sposób dozowania składników. sposób zagęszczania mieszanki betonowej, rodzaj betoniarki, czas mieszania mieszanki betonowej. W pobliżu stanowiska betoniarki powinna być wywieszona tablica z podaniem ilości składników na jeden zarób mieszanki.