A A A

Warunki bhp

Materiały pochodzenia roślinnego (płyty pilśniowe, paździerzowe, trzcinowe), z niektórych tworzyw sztucznych (styropian) oraz tektura na matach z wełny, waty lub przędzy - są palne i powinny być chronione przed ogniem. Przy wykonywaniu izolacji z wełny, waty lub przędzy konieczne jest zaopatrzenie robotników w ubrania robocze ze szczelnej tkaniny oraz w obuwie i rękawice zawią­zywane nad kostkami, jak również osłony na twarz i okulary na oczy. gdyż małe od­łamki nitek unoszą się w powietrzu, mogą powodować przykre podrażnienie na­skórka i są niebezpieczne dla oczu. Charakterystyka termoizolacyjnych tworzyw sztucznych pod względem warunków bhp i przeciwpożarowych jest następująca. Styropian jest materiałem łatwo palnym. Przy paleniu się wytwarza gazy szkodliwe dla zdrowia W stanie normalnym jest nietoksyczny. Ze względu na latwopalność należy unikać gromadzenia dużej liczby płyt styro­pianowych w miejscu robót i mieć przygotowaną znaczną liczbę gaśnic śniegowych w odległości ok. 10 m od miejsca robót. W razie pożaru należy natychmiast użyć ich do stłumienia ognia i zaalarmować straż pożarną. Ponieważ płyty styropianowe palą się szybko, skuteczność akcji zależy od natychmiastowego działania w kierunku stłu­mienia pożaru w zarodku oraz odcięcia dostępu ognia do dalszej partii materiału.