Reklama
A A A

Warunki bhp

Roboty instalacyjne składają się z całego szeregu prac podstawowych, przy których wykonywaniu obowiązują odpowiednie warunki bhp. Dotyczy to takich prac, jak obróbka skrawaniem, prace spawalnicze, transport poziomy i pionowy itp. W czasie wykonywania prac montażowych pracownik powinien: otrzymać odpowiednią odzież ochronną; w lecie dopasowany kombinezon baweł­niany, w zimie ubranie watowane, pracować w rękawicach ochronnych, przy pracach na wysokości używać bezpiecznych rusztowań, pracować w kasku ochronnym, używać narzędzi elektrycznych w sposób zgodny z przeznaczeniem i dbać o dobry stan izolacji. przy wstrzeliwaniu kołków stalowych zachować odpowiednią ostrożność, zgodnie z instrukcją obsługi, zachować szczególną ostrożność przy naprawach i remontach instalacji gazowych, gdyż gaz jest trujący, a pomieszczenie zagrożone wybuchem, i przestrzegać odpowied­nich w tym zakresie przepisów bhp.