Reklama
A A A

Warunki bhp

Oprócz przestrzegania ogólnobudowlanych przepisów bhp należy pamiętać, że przy robotach szklarskich bezpieczeństwo pracy ma szczególne znaczenie, gdyż mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym materiałem, jakim jest szkło. Poważne wypadki zdarzają się rzadko, natomiast o drobne skaleczenie, które także jest niebezpieczne — bardzo łatwo. Osoby pracujące przy obróbce szkła (przekrawaniu) powinny mieć fartuchy i mankiety ze skóry lub grubego brezentu, a w czasie przenoszenia szkła rę­kawice zabezpieczające dłonie i przeguby rąk. Przy wykonywaniu robót szklarskich na wysokości konieczna jest praca w pasie, z linką umocowaną do elementu stałego. Miejsca zagrożone poniżej wykonywanych robót szklarskich powinny być ogrodzone i oznakowane tablicami ostrzegawczymi. Odpadów szkła nie wolno rzucać z rusztowań, lecz składać do skrzyni do tego przezna­czonej. W miejscach, gdzie jeszcze prowadzi się inne roboty, dla ostrzeżenia, że istnieją prze­szkody przezroczyste, na wprawionych szybach wskazane jest malowanie kredą za­robioną na wodzie dużych znaków „X". Nie wolno przechowywać i spożywać posiłków w miejscu obróbki szkła.