A A A

Wapno

Wapno dzieli się na następujące rodzaje: wapno zwykłe albo powietrzne, występujące w postaci brył nazywanych wapnem palonym, wapno hydrauliczne, występujące w postaci proszku, który po dodaniu wody two­rzy spoiwo mogące twardnieć również bez dostępu powietrza.