A A A

Ścinanie

Zjawisko ścinania występuje przy przesuwaniu jednej części elementu względem drugiej. Naprężenia ścinające są równoległe do przekroju i nazywamy je również naprężeniami stycznymi. Wartość naprężeń ścinających wyznaczamy ze wzoru P t = f gdzie: r - naprężenie styczne. P - siła ścinająca. F - powierzchnia przekroju ścinanego. Ze zjawiskiem ścinania spotykamy się najczęściej przy obliczaniu łączników (nitów, spoin, klocków, śrub itp.).