Reklama
A A A

Ścianki działowe

Ścianki działowe są to takie przegrody w budynku, których konstrukcja nie jest przy­stosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji. Są to zazwy­czaj lekkie przegrody, których funkcja polega na wyodrębnieniu pomieszczenia, izo­lacji akustycznej itp.