A A A

Rozmieszczenie

Elementy,, w których działają duże siły, na ogół są wykonywane z bali lub krawędziaków. W takich przypadkach zamiast gwoździ zaleca się połączenia na sworznie. Sworznie są wykonywane ze stali węglowej walcowanej , bez główek i nagwintowali, długości 4--5 mm większej niż sumaryczna grubość łączonych ele­mentów. Średnice sworzni dobierane są w granicach 10-24 mm, przy czym powinny one odpowiadać znormalizowanym sortymentom nakrętek.