A A A

Rozbiórka deskowań i stemplowań

Do rozdeskowania konstrukcji żelbetowych można przystąpić po stwierdzeniu do­statecznej wytrzymałości betonu i zezwoleniu upoważnionej do tego osoby. Ze względu na bezpieczeństwo pracy rozdeskowanie należy prowadzić w następującej kolejności: rozdeskowanie slupów, rozdeskowanie boków belek, podciągów i żeber. stopniowe wybijanie spod stempli klinów, wyjmowanie stempli i zdejmowanie ryg. stopniowe rozdeskowywanie płyty stropu. W czasie wyjmowania stempli w pewnym stopniu zagraża nagle oderwanie się od betonowej płyty przywartych desek. Z tego względu wyjmować stemple należy małymi partiami i równolegle z tym odrywać przywarte deski. Po rozdeskowaniu konstrukcji drewno należy oczyścić z gwoździ, ułożyć oddzielnie stemple, oddzielnie deski i posegregować je według grubości.