A A A

Produkcja prefabrykatów na placu montażu i w wytwórniach przyobiektowych

Polowa produkcja prefabrykatów na placach budowy występuje przy prefabrykacji charakteru indywidualnego i może dotyczyć następujących przypadków: wytwarzania elementów żelbetowych bezpośrednio przy miejscu ich montażu , wielowarstwowego formowania płyt przekryć bezpośrednio na placu zabudowy realizowanego obiektu . wytwórni organizowanych w zasięgu pracy maszyn montażowych. Przy montażu użyto suwnicy zestawionej z dwóch kozłów (urządzenie dźwignicowe stosowane w Węgierskiej Republice Ludowej). Symbole oznaczeń poszczególnych elementów wskazują na miejsca ich wbudowania. Przy wielokondygnacyjnych konstrukcjach słupowo-płytowych, bezryglowych wy­twarza się płyty przekryć bezpośrednio na placu zabudowy, betonując je wielowarstwowo w całości lub polami międzydylatycyjnymi w obrzeżowych desko­waniach pionowo-przestawnych. Przed betonowaniem tych płyt wykonuje się tzw. stan wyjściowy obiektu, obejmujący założenie fundamentów i ustawienie w nich pierw­szych odcinków, prefabrykowanych poza obiektem, słupów. Wyprzedzająco też powinny być betonowane monolityczne, betonowe trzony komunikacyjne, Po uzyskaniu określonej wytrzymałości przez elementy najwyższego przekrycia (za­zwyczaj płyta dachowa lub stropodachowa) przystępuje się do montażu polegającym na podnoszeniu całych płyt bądź po 2-3 cale płyty za pomocą zespołu podnośników. Jest to,,bez żurawiowa" metoda montażu, pozwalająca na efektywne jej stosowanie, szczególnie przy ograniczonym placu budowy, jak np. wewnątrz istniejącej zabudowy, na terenie zalesionym, przy zróżnicowanej konfiguracji terenu itp. Trzeci przypadek dotyczy możliwości zorganizowania produkcji prefabrykatów poza realizowanym obiektem, jednak w zasięgu maszyn montażowych.