A A A

Pierwsza pomoc w przypadkach porażenia prądem elektrycznym

Pierwszą czynnością przy porażeniu prądem elektrycznym jest odłączenie porażonego od przewodu lub urządzenia elektrycznego powodującego porażenie. Należy to wy­konać przez odłączenie napięcia (np. wyłącznikiem na tablicy lub przez wykręcenie bezpieczników) bądź przez odciągnięcie porażonego od niebezpiecznego miejsca, co należy wykonać za pomocą przedmiotu nieprzewodzącego (np. suchego drąga lub deski, suchej linki konopnej, kawałka płótna itp.). Po ułożeniu porażonego na wznak i rozpięciu mu odzieży wykonuje się sztuczne oddychanie w sposób następujący, ratujący odchyla ku tyłowi głowę porażonego, rozchyla jego usta i przyciskając usta do ust porażonego robi silny wydech wtłacza­jąc swoje powietrze do płuc porażonego. Następnie ratujący odchyla się i naciskając klatkę piersiową porażonego powoduje jego wydech. Opisaną czynność powtarza się 16 razy na minutę. Jeżeli są trudności z otwarciem ust porażonego, można wdmuchi­wać powietrze również przez nos porażonego. Sztuczne oddychanie należy stosować aż do wystąpienia samodzielnych oddechów porażonego. Jeżeli nie wyczuwa się tętna u porażonego, należy zastosować masaż serca, uderzając nasadą dłoni w klatkę pier­siową nad sercem w tempie 80-100razy na minutę. Niezależnie od udzielenia opisanej pierwszej pomocy należy od razu wezwać pogoto­wie ratunkowe.