Reklama
A A A

Organizacja robót tynkowych

Do wykonywania tynków wewnętrznych można w zasadzie przystąpić dopiero po: wykonaniu pokrycia dachu, wykonaniu ścianek działowych, obsadzeniu stolarki, przy czym powinna ona być należycie zabezpieczona, założeniu rurowań do elektrycznej instalacji podtynkowej, zamurowaniu bruzd do przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania itp. Wskazane jest przystępować do wykonywania tynków dopiero po okresie osiadania i skurczu podłoża. Średnia dobowa temperatura tynkowanego elementu (pomieszczenia) powinna wynosić co najmniej +5°C, a najniższa temperatura OC. Podstawowym warunkiem sprawnego przebiegu robót tynkowych oraz uzyskania pełnej-wydajności tynkarza jest właściwa organizacja robót. Przy wykonywaniu robót tynkowych stosuje się pracę zespołową systemem dwójkowym i trójkowym. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie roboty przygotowawcze, omówione uprzednio. Po takim przygotowaniu miejsca roboczego w kilku kolejnych pomieszczeniach zespól w składzie I tynkarz + I pomocnik może przystąpić do wykonania tynku.