A A A

Montaż elementów schodowych

Montaż spoczników i biegów schodowych przeprowadza się równocześnie z mon­tażem stropów i ścian. Przy montażu ścian montuje się spocznik międzykondygnacyjny oraz dolny bieg schodowy, a przy montażu stropu — spocznik na jego poziomie, a następnie bieg górny. Biegi schodowe należy zawieszać na zawiesiach zapewniających im pozycję analo­giczną do pozycji wbudowania. Przy montażu biegów schodowych musi pracować 3 montażystów: dwóch z nich przyj­muje element, stojąc na dolnym spoczynku, a brygadzista przyjmuje go na spoczniku górnym. Elementy schodowe nie mogą podlegać późniejszej rektyfikacji.