A A A

Liczba ognisk spalania przyłączonych do jednego przewodu

Powinno się dążyć, aby każde ognisko spalania miało swój własny przewód dymowy lub spalinowy. W budynkach o dużej liczbie ognisk spalania, ze względu na trudności utrzymania tego zalecenia, należy stosować się do następujących przepisów: do jednego przewodu dymowego mogą być przyłączone najwyżej trzy paleniska ogrzewcze z zachowaniem różnicy poziomów między punktami podłączenia nie mniej­szej niż 1.50 m. do jednego przewodu spalinowego można włączyć nie więcej niż dwa piece gazowe, przy czym różnica poziomów punktów podłączenia powinna być równa wysokości co najmniej jednej kondygnacji. do wszystkich palenisk kuchennych oraz palenisk ogrzewczych i pieców kąpielo­wych na ostatniej kondygnacji należy stosować oddzielne przewody.