Reklama
A A A

Ilości materiałów na jednostkę objętości lub powierzchni murów

Ilości podstawowych materiałów potrzebnych do wykonania określonych jednostek objętości.