A A A

Glina

Glina zarobiona wodą pęcznieje, mięknie i traci swoją wytrzymałość. Podczas wysy­chania kurczy się i pęka. Glina jest odporna na wysoką temperaturę. Rozróżniamy gliny tłuste o zawartości piasku do 3. Średnio tłuste o zawartości pia­sku 3--15 i chude o zawartości piasku 15 + 30. Glina może mieć zastosowanie jako podstawowe spoiwo do zapraw gliniastych, bez domieszek lub z domieszkami innych spoiw, oraz w charakterze domieszek do zapraw cementowych, wapiennych i gipsowych. Do tego celu nadają się gliny bardzo tłuste. Przed dodaniem innych składników zaprawy glinę miesza się z wodą w betoniarce lub mieszarce, następnie przecedza sieją przez sito. a pozostałość miesza się dalej ze świeżo nasypaną gliną i wodą. Po 10+20 mieszaniach betoniarkę trzeba oczyścić.