A A A

Elementy klatki schodowej

Pod względem kształtu i układów biegów dzielimy schody na jednobiegowe proste, dwubiegowe jednokierunkowe, dwubiegowe zwykłe o jednym biegu usytuowanym w kierunku odwrotnym, dwubiegowe łamane, dwubiegowe z podwójnym dolnym lub górnym biegiem, trójbiegowe. wachlarzowe, zabiegowe i kręte. Najczęściej buduje się schody jednobiegowe, dwubiegowe zwykle i zabiegowe. Szerokość biegów i spoczników. Zależna jest ona od bezpieczeństwa i wielkości ruchu komunikacyjnego. Według przepisów prawa budowlanego szerokość użytkowa bie­gów i spoczników (podestów), bez grubości poręczy, powinna wynosić co najmniej: 70 cm w domach jednorodzinnych i mieszkaniach dwukondygnacyjnych. I20cm w budownictwie przemysłowym, I40 cm w zakładach lecznictwa zamkniętego, przy czym cała szerokość klatki scho­dowej dwubiegowej nie powinna być mniejsza niż 290 cm, ze względu na potrzebę prze­noszenia chorych na noszach, 100 cm w pozostałych budynkach. Powyższe normy zostały przyjęte dla następującej liczby osób w budynkach obsługi­wanych klatką schodową: 125 osób w budynkach dwukondygnacyjnych, licząc osoby znajdujące się na 1 pię­trze, 100 osób w budynkach trzykondygnacyjnych, licząc osoby na najbardziej zalud­nionym piętrze, pomijając parter, 80 osób w budynkach czterokondygnacyjnych i wyższych, pomijając parter. Przy większej liczbie osób korzystających z jednej klatki schodowej, szerokość biegów i spoczników ustala się jak podano niżej: w budynkach 2-kondygnacyjnych 0,8 cm x liczba osób, w budynkach 3-kondygnacyjnych— 1,0 cm x liczba osób. w budynkach 4-kondygnacyjnych i wyższych— 1,25 cm x liczba osób.