A A A

Dane ogólne

Dachy w budynkach spełniają podwójną role: zabezpieczają budynek od opadów atmosferycznych i ujemnych wpływów termicznych otoczenia, decydują o ze­wnętrznym wyglądzie budynku. Każdy dach składa się z konstrukcji nośnej, podkładu pod pokrycie oraz pokrycia (z papy. dachówki, eternitu itp). Konstrukcja nośna może być wykonana z drewna, stali lub z żelbetu - z elementów wykonywanych na miejscu lub też prefabrykowanych, przywożonych z wytówrni. Kształt dachu. Na zewnętrzny kształt dachu wpływ mają: rodzaj materiału użytego do pokrycia, zwyczaje regionalne, klimat, kształt rzutu poziomego oraz przeznaczenie poddasza (użytkowe lub nieużytkowe). W zależności od kształtu oraz tego, ilu połaciami przykryty jest budynek, rozróżniamy niżej podane rodzaje dachów.