Reklama
nużeniec oka
A A A

Charakterystyka robót ziemnych

Roboty ziemne są to roboty budowlane polegające na wydobywaniu, przemieszczaniu i układaniu gruntu naturalnego wg charakterystycznych dla danej budowli kształtów geometrycznych. Roboty te występują: przy wykonywaniu obiektów budownictwa podziemnego, jak tunele, schrony, zbiorniki, magazyny itp.. przy wykonywaniu posadowień fundamentów budowli i obiektów inżynierskich, cl przy wykonywaniu robót odkrywkowych w budownictwie kopalnianym. d) przy wykonywaniu budowli ziemnych, jak nasypy dla arterii komunikacyjnych, waty regulacyjne lub przeciwpowodziowe ochronne, zapory wodne itp., C) przy wyrównywaniu naturalnej powierzchni terenu, przygotowywanego pod przy­szłą zabudowę miejską lub przemysłową, tereny rekreacyjne, parki i place miejskie, tereny sportowe itp.