Reklama
https://www.extraseo.pl/pozycjonowanie-jaworzno.html
Bezpłatny poradnik pozycjonowania stron https://seoporadnik.pl SEO dla wszystkich
A A A

Charakterystyka i zastosowanie podstawowych spoiw budowlanych

Podstawowymi materiałami wiążącymi w budownictwie są spoiwa mineralne (nieorga­niczne). Do nich zalicza się spoiwa wapienne, cementowe, gipsowe, magnezjowe i glinę. Spoiwa mineralne dzielą się na 2 grupy: spoiwa powietrzne, które po zarobieniu wodą mogą wiązać i twardnieć tylko na powietrzu, a na działanie wody są nieodporne nawet po stwardnieniu. spoiwa hydrauliczne, które po wstępnym zarobieniu wodą wiążą i twardnieją za­równo na powietrzu, jak i w wodzie. Do spoiw powietrznych należą: wapno zwykle, czyli powietrzne, spoiwa gipsowe i magnezjowe oraz glina. Do spoiw hydraulicznych należą cementy i wapna hydrauliczne.