A A A

Cement portlandzki 350

Stosuje się do konstrukcji betonowych i żelbetowych o wy­trzymałości IIO-r20fl kCi cm2 do produkcji prefabrykatów o wytrzymałości betonu 110-250 kG/cm2 oraz do mocniejszych zapraw o wytrzymałości powyżej 30 kGcm2. Czas wiązania początek najwcześniej po upływie 40 minut, a koniec wiązania przed upływem 10 godzin. Cement nie powinien wykazywać odchyleń od normy w ciągu 90 dni od daty wysyłki.