A A A

Betony z kruszyw sztucznych

Betony na kruszywie z keramzytu. agloporytu i pumeksu są stosowane do kon­strukcji zbrojonych i niezbrojonych. Betony te mają właściwość wchłaniania i pozostawania w stanie wilgotnym i dlatego nie należy ich stosować do konstrukcji narażonych na zawilgocenie. Również nie powinny być stosowane w konstrukcjach obciążanych dynamicznie.