Reklama
A A A

Betonowanie w obniżonych temperaturach

Temperatury otoczenia, których średnie dobowe spadają poniżej +10°C, przyjmuje się jako temperatury zaniżone, a warunki wykonywania betonu w takich tempera­turach jako warunki w obniżonych temperaturach.