Reklama
A A A

Belki swobodnie podparte i wsporniki

Jeżeli belka swobodnie podparta jest obciążona silą skupioną, to największy moment zginający wystąpi w przekroju znajdującym się pod tą silą. Gdy belka jest obcią­żona obciążeniem ciągłym równomiernie rozłożonym i równymi siłami skupionymi symetrycznie rozstawionymi, wystąpi w środku rozpiętości belki.