A A A

Belki jednoprzęsłowe w obu końcach utwierdzone i belki ciągłe

Belki jednoprzęsłowe w obu końcach utwierdzone i belki ciągle wieloprzę-slowe są statycznie niewyznaczalne. wobec czego nie można wyznaczyć w prosty sposób reakcji podporowych i momentów zginających. W belkach ciągłych oraz w belkach jednoprzęsłowych w obu końcach utwierdzonych momenty zginające w przęsłach są mniejsze niż w belkach jednoprzęsłowych swobodnie podpartych, natomiast na podporach występują momenty ujemne. Ten odmienny rozkład mo­mentów zginających pozwala na projektowanie belek o mniejszych, a więc oszczędniej­szych przekrojach poprzecznych w porównaniu do belek swobodnie podpartych.